CBS - Container Baby Syndrome

Containers baby syndrome (CBS) är en samling rörelse, beteende och andra problem som orsakas av att en baby eller spädbarn spenderar för mycket tid i en ”behållare” som är vanligt förekommande och används i barnets vardag och som liknar en behållare t.ex. Bilstol, barnvagn, bumbo stol, vibrerande stolar, babysitter, baby rocker, amningskuddar, sovpåsar, ståstöd, gåstolar, lekmattor. Ökad användning av DVD´s, skärmar visar tendens till ökning av ”mild developmental delays”

Read More
Bärselar – den vuxnas rörelsemönster

I mitt arbete har jag träffat Runa Gustafsson, psykolog som också arbetar med kroppsterapi. Runas kunskap om kroppen, hållning och balans har på ett naturligt sätt lett till att hon observerat barn i bärsele. Hon har observerat barn och även den vuxnes kroppslighet när hen bär barnet. Den vuxnes rörelsemönster och des betydelse för barnet tas sällan upp i fakta kring bärselar och bärsjalar.

Read More
Bumbostolar

På Learn to move avråder vi från att använda bumbostolen, då den är negativ för barnets utveckling. Bumbostolar är utformade på ett sätt som omöjliggör för barnet att lära sig att sitta rak. I stolen får barnet göra en ”sit-up” med magmuskler. Normal sitter barn raka som pelare och aktiverar nack och ryggmuskulatur.

Read More
Gåstolar

Gåstolar kan användas korta stunder vid få tillfällen men lär inte barnet att utvecklas . Gåstolen, om den används mycket är rent negativ för barnets utveckling – både för motoriken och även för den mentala utvecklingen. Det finns också risk för olyckor, som vid fall kan leda till allvarliga skador på huvud och nacke.

Read More
Skolmöbler

Skolmöbler bör skapa förutsättning för en god hållning, och byte mellan aktiv arbetsställning och viloställning. Möblerna bör vara anpassade för barnens längd och sitsvinkel, sitthöjd, bordshöjd och fotstödens placering bör ge förutsättningar för god sittergonomi.

Read More
Spädbarnsmotorik

Som barnfysioterapeut i öppen vård uppmärksammas att ett nytt inaktivitets problem uppstått där helt friska barn förvärvar fysiska funktionsnedsättningar redan under nyföddhetsperioden. Barnen är för passiva, att jämföras med ”barnhems passivisering” och när barnen är passiva för länge riskerar man bestående problem och en ”felprogrammering” av grundläggande neuromotoriska system.

Read More