Rådgivning

Från nyfödd till tonåring

Att skapa miljöer som möter olika barns behov

Det är viktigt att kunna förklara varför en produkt är utformad som den är och för vilka syften. Learn to Move kan hjälpa dig förstå hur en produkt påverkar barns utveckling och hur dess utformning hjälper eller stjälper det växande barnet.

I utformandet av barns inom- och utomhusmiljöer behöver hänsyn tas till barnets motoriska ålder, och skapa en miljö som ger förutsättningar för barnen att lösa uppgifter som stimulerar till ”positiv risktagning”. Barnet får då testa sina gränser, har möjlighet att misslyckas och att problemlösa på nytt – lärande och lekglädje frodas. Learn to Move har kunskap om hur du kan skapa miljöer som möter olika barns behov vid olika åldrar.

Learn to Move har anlitats av flera internationellt baserade företag både i Sverige och i Europa som till exempel Permobil, Bugga boo, Kinnarps och Babybjörn. Nya produkter som Learn to Walk höjer förväntningar på vad barn med neuromuskulära funktionsvariationer kan lära sig. Redan tidigt har Learn to Move varit med i framtagning av de första sitt- och ståskalen och idag är ett huvudsyfte att utveckla produkter för att underlätta motorisk utveckling av barn med funktionsvariationer.

N

LTM har anlitats av flera internationella företag

N

40+ års erfarenhet

Produktutveckling

Kunskaper om det växande barnet och behovet av att kunna växla mellan att vara aktiv och att vila behövs inom all produktutveckling.

En produkt kan stimulera utveckling eller i vissa fall hämma utveckling. Trender mot passivisering och ”riskminimering” innebär ofta en ökad risk för barnets hälsa då tankesättet leder till minskad fysisk aktivitet. Du kan med Learn to Moves hjälp förstå skillnader inom en normalpopulation och vad du behöver tänka på för att skolmöbler, barnmöbler, barnvagnar och alla produkter där ergonomi eller kunskap om barns utveckling behövs gör att du får en genomtänkt produkt redan i planeringsstadiet. Det sparar dej pengar, skapar glädje och trygghet genom hela processen tills dess att produkten går till användaren.

Barns miljöer inom- och utomhus

I utformandet av barns miljöer ska man ta hänsyn till barnets motoriska ålder, och skapa en miljö som ger förutsättningar för barnen att lösa uppgifter som stimulerar till ”positiv risktagning”.

Barnet får testa sina gränser, har möjlighet att misslyckas och att problemlösa på nytt – lärande och lekglädje frodas. Dagens utmaning är att skapa uppgifter där styrka, balans och koordination utvecklas för barn i olika åldrar. Barn rör sig för lite idag och bristande motorisk utveckling leder till försämrad utveckling på fler områden. Learn to Move har kunskap om hur du kan skapa miljöer som möter barns behov i olika åldrar.

Produkter till barn med funktionsutmaningar

Detta är ett stort intresseområde där Learn to Move aktivt letar efter samarbetspartners såväl inom forskning som företag.

Här behövs ett helt nytt sätt att tänka, där vi har förväntningar på utveckling och där vi sammankopplar teknik och fysioterapi. Att hitta sätt att lära hjärnan att vinna kontroll över kroppen kräver att man förstår vad som är problemet och har ett tydligt mål av vad man strävar efter – detaljerna är viktiga. Med detaljerade kunskaper om normal utveckling som ”facit” kan man med kreativitet och kunskap om motorisk inlärning utveckla produkter som visar att vi tror på barns möjlighet att utvecklas.

Att inspirera och inspireras

Behöver du rådgivning eller innovationshjälp?