Tips och inspiration till föräldrar för barn med NPF-diagnoser

För de dagar det fungerar som sämst med dem du älskar mest

I samband med Tv-produktionen “Superungar” har Utbildningsradion (UR) sammanställt en sida för föräldrar där de kan få tips och inspiration för en lättare vardag. Tipsen handlar om allt från beteende till motorik.

Det finns även filmer om vuxna som berättar om hur de har haft det och också hur de har upplevt att få en diagnos. Det är alltid inspirerande att läsa och höra från de som själva har en diagnos – och det är härligt att man har förstått vilken kunskap de besitter som sällan frågas efter. Här kommer du till sidan för föräldrastöd.