Om LTM

Learn to Move

Alltid med barnens bästa i fokus med erfarenheter från Sverige och världen

Learn to Move bildades 2004 av Ulrika Myhr och har sedan dess aktivt utvecklats genom forskningsprojekt, klinisk verksamhet, utbildning och innovation. Verksamheten har sin bas i Sverige och arbetar också med uppdrag internationellt. Learn to Move har flera samarbetspartners och är öppen för nya förslag till spännande projekt.

N

40+ års erfarenhet

Lång erfarenhet av praktiskt arbete

Efter att ha arbetat sedan 1985 i Sverige, USA och Ryssland, så har jag en förståelse för den myriad av faktorer som kan påverka barnets liv.

Lyhörd och medveten

Förstår vikten av att lyssna till individen och gruppens behov samtidigt som jag är medveten av vad som fungerar i praktiken.

Nyfiken och lekfull

Med ett stort intresse för innovation och utveckling inom området för motorik, vill jag ständigt förbättra.

Kunskapstörstande och kreativitet

”Alla sätt är bra utom de tråkiga”, de fick jag lära mig som nykläckt fysioterapeut av min mentor Monica Steen, pionjär inom barnfysioterapi i Uppsala. Tidigt förstod jag att leken är barnens arbete och lek är något vi kan ägna oss åt hela livet, även om det sker på ett annat sätt när vi blir vuxna. Att behålla ett öppet sinne och ständigt lära nytt, gärna lära av de som ”äger problemet” är viktigt och roligt. Inom Learn to Move har flera samarbeten skett med personer från andra yrkesgrupper och med andra infallsvinklar, alltid med fokus på att möjliggöra för barn att må bra och utvecklas. Kunskaper och kärlek till barnen är drivkraft för att ständigt leta sätt att problemlösa så att alla barn oavsett sjukdomar och skador kan delta i lek, göra val, få självkänsla och självkännedom.

Bakgrund och drömmar

Min bakgrund kommer från idrottsvärlden med erfarenhet från landslag och tävling. Idag är mitt fokus långt från ”tävling” men erfarenheterna är ovärderliga och jag önskar att vi kan få samma inställning till barn med funktionsvariation som till elitidrottare. Att vi ständigt förnyar oss, satsar tid och pengar för att förbättra resultat och vinner ”guld”! Att vi slutar rangordna och ser värdet i att alla barn får utvecklas från sin utgångspunkt, och att all utveckling och lärande är lika viktig oavsett om det handlar om att lära sig använda handen eller att lösa ett matematiskt problem. Det finns många historier att berätta om barn med särskilda behov, och det finns massor av utvecklingsmöjligheter – om jag fick drömma skulle alla särskolor ha fantastiska utomhusmiljöer där kroppen och leken hade lätt att lära – om jag fick drömma skulle jag vilja utveckla saker för att lära hjärnan att vinna kontroll över kroppen.

Grundare Ulrika Myhr

Leg. sjukgymnast, MSc och Specialist inom pediatrik

Ulrika har bred erfarenhet av kliniskt arbete, forskning, produktutveckling, undervisning, författande och innovation med speciellt fokus inom motorisk utveckling och barnneurologi. 

Press & länkar

UR

Serien Superungar på UR belyser hur familjer som lever med NPF kan få en väl fungerande vardag.

UR Föräldrar

Ibland kan det vara utmanande att vara förälder. Därför har UR samlat några program och poddar som stöttar dig i föräldraskapet.