Utbildning

Vi lär så länge vi lever

Att arbeta med barn med funktionsvariationer

LTM har lång erfarenhet av utbildningar inom ämnen som motorisk utveckling och DCD, oavsett om du arbetar inom skolmiljö, terapicentra eller andra vårdinstanser. Vi kan även anpassa våra utbildningar efter kundens behov, så som till föräldrar eller möbeldesigners. Genom att kombinera evidensbaserad forskning med praktisk kunskap ser vi till att du utvecklar färdigheter som gör det möjligt för barn med funktionsvariationer att nå sin fulla potential.

N

Anpassat efter dina önskemål

N

Kurser på plats och online

Aktuella utbildningar

DCD – Developmental coordination disorder

Plats: Stockholm
Antal dagar: 2, nästa tillfälle vid 25 anmälda
Målgrupp: Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och idrottslärare

Så gott som varje klass har ett barn med DCD-problematik . Barn med DCD har motoriska svårigheter som ibland innebär att det är omöjligt att sitta stilla och att stabilisera kroppen, ibland innebär det att de är klumpiga, rädda och behöver starthjälp för att våga vara med i lek och idrott.

“Otroligt bra – bra kursmaterial, bra föreläsare med gedigen kunskap, intressanta diskussioner och mycket ny fakta” – Tidigare kursdeltagare.

Motorisk utveckling och behandling av barn – Grundkurs

Plats: Stockholm
Antal dagar: 2, nästa tillfälle vid 25 anmälda
Målgrupp: Fysio- och arbetsterapeuter

Kursen i motorisk utveckling och behandling av barn ger dig nödvändiga grunder om du arbetar med barn. Du lär dig vad motorisk utveckling är, hur den skiljer sig från idrott eller annan fysisk aktivitet, och också vilka faktorer som påverkar den.

”Du är en stor inspirationskälla! Och gör mig stolt att vara sjukgymnast” – Tidigare kursdeltagare.

Behandling av barn med uni-lateral cp/hemiplegi

Plats: Stockholm
Antal dagar: 1, 23:e sept 2024
Målgrupp: Fysioterapeuter, Arbetsterapeuter, föräldrar och andra intresserade
Sista anmälingsdag: 15:e augusti 2024

Äntligen ges första utbildningen om behandling av barn med unilateral cerebral pares eller ”hemiplegi”. Kursen kommer att beröra hur vi från nyföddhets-stadiet behöver utveckla grundförutsättningar för rörelser och också visa hur man kan göra detta när barnet är äldre om de inte har lärt sig att öppna handen eller röra på foten.

”Ulrika lyfter fram barns förmågor att utvecklas och nå ett varaktigt resultat för att bli självständiga individer som har god självkänsla och tilltro till sin förmåga” – föräldrar till barn med hemiplegi

Intresserad av en annan utbildning?

Learn to Move anpassar kurser efter era behov.