Utbildning

Vi lär så länge vi lever

Att arbeta med barn med funktionsvariationer

LTM har lång erfarenhet av utbildningar inom ämnen som motorisk utveckling och DCD, oavsett om du arbetar inom skolmiljö, terapicentra eller andra vårdinstanser. Vi kan även anpassa våra utbildningar efter kundens behov, så som till föräldrar eller möbeldesigners. Genom att kombinera evidensbaserad forskning med praktisk kunskap ser vi till att du utvecklar färdigheter som gör det möjligt för barn med funktionsvariationer att nå sin fulla potential.

N

Anpassat efter dina önskemål

N

Kurser på plats och online

Aktuella utbildningar

DCD – Developmental coordination disorder

Plats: Stockholm
Antal dagar: 2, nästa tillfälle 26-27 januari 2024
Målgrupp: Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och idrottslärare

Så gott som varje klass har ett barn med DCD-problematik . Barn med DCD har motoriska svårigheter som ibland innebär att det är omöjligt att sitta stilla och att stabilisera kroppen, ibland innebär det att de är klumpiga, rädda och behöver starthjälp för att våga vara med i lek och idrott.

“Otroligt bra – bra kursmaterial, bra föreläsare med gedigen kunskap, intressanta diskussioner och mycket ny fakta” – Tidigare kursdeltagare.

Motorisk utveckling och behandling av barn – Grundkurs

Plats: Stockholm
Antal dagar: 2, nästa tillfälle 6-7 maj 2024
Målgrupp: Fysio- och arbetsterapeuter

Kursen i motorisk utveckling och behandling av barn ger dig nödvändiga grunder om du arbetar med barn. Du lär dig vad motorisk utveckling är, hur den skiljer sig från idrott eller annan fysisk aktivitet, och också vilka faktorer som påverkar den.

”Du är en stor inspirationskälla! Och gör mig stolt att vara sjukgymnast” – Tidigare kursdeltagare.

Motorisk utveckling 0-5 år – för barnhälsovården

Plats: Luleå 31:a aug & Sundsvall 28:e sept 2023
Antal dagar: 1 heldag kl.09-16
Målgrupp: Barnläkare, BVC-sköterskor, Distriksläkare och andra intresserade

Nya vanor och trender har skapat passivitet även hos nyfödda. Prylar som saluförs som “ergonomiska” är ofta passiviserande. Denna kurs hjälper dig förstå hur motorisk utveckling går till – hur både uppgifter och miljö påverkar barnet och vikten av att programmera in vissa motoriska grundförutsättningar tidigt. Du lär dig om förskoleålderns motoriska utveckling och hur de är kopplade till kognition och fysisk självkänsla.

”Mycket kunnig och bra på att förmedla det” – Sjuksköterska BVC

Intresserad av en annan utbildning?

Learn to Move anpassar kurser efter era behov.