Bärselar – ergonomiska aspekter

Synpunkter på och reflektioner kring bärselens ergonomi och barnets motoriska utveckling. I texter på nätet om ergonomi och bärselar används begreppet “ergonomi” och “ergonomisk” utan att tydliggöra hur barnets kropp snabbt utvecklas under första levnadsåret och hur...

Bärselar – den vuxnas rörelsemönster

Ett samarbete kring bärselar har etablerats mellan Learn to Move och Runa Gustafsson, psykolog som också arbetar med kroppsterapi. Runas kunskap om kroppen, hållning och balans har på ett naturligt sätt lett till att hon observerat barn i bärsele. Hon har observerat...

Bumbostolar

På Learn to move avråder vi från att använda bumbostolen, då den är negativ för barnets utveckling. Bumbostolar är utformade på ett sätt som omöjliggör för barnet att lära sig att sitta med rak rygg. När barnet sitter i stol där det är meningen att det ska hålla upp...

Gåstolar

Gåstolar kan användas korta stunder vid få tillfällen men lär inte barnet att utvecklas . Gåstolen, om den används mycket är rent negativ för barnets utveckling – både för motoriken och även för den mentala utvecklingen. Det finns också risk för olyckor, som i vissa...

Ergonomiska Barnvagnar – definitionsförvirring

Förvirring vid definition av “ergonomisk” vagn För alla föräldrar som vill köpa barnvagn är det viktigt att tänka till och fundera på faktorer som är viktiga för er och för barnet. Tyvärr är det vanligt att sittvagnar som inte är ergonomiska marknadsförs som just...