Sittskalet – ett redskap för att lära barn med funktionsvariation att sitta

Sittskalet ger förutsättningar för att lära huvudkontroll och sittbalans. Via sittskalet har många barn lärt sitta. Barn som tidigare hade suttit framåtlutade med händerna proppade i golvet kunde helt plötsligt lyfta händerna från golvet utan att ramla. Andra barn hade suttit bakåtlutade i spastiska rörelsemönster och fick ett lugn och kontroll i sittskalet. Barnet fick en förståelse för själva målet med balans – att sitta rak. För att lära balans i sittande så behöver barnet släppa handstöd och inta en stabil “pelare” – det får barnet hjälp med i sittskalet. Om barnet är bakåtlutat kan man inte lära balans och det är därför viktigt att ha förväntningar och skapa möjligheter att låta barnet träna sittbalans i upprätt läge där tyngdpunkten faller perfekt genom lodlinjen. När barnet får hjälp med stabila delen av sittande och samtidigt rör på armar och huvud så tränas balansen upp. För de som från början har nack- och/eller hakstöd kan lätta på stöden eftersom och till slut kunde barnet lära sig att sitta självständigt. I en länk nedan får du bakgrund, syfte, information om forskning och också tillverkningsinstruktioner.

Begreppsförvirring

När sittskalet först skapades fanns det inga andra produkter med samma namn. Idag tillverkas produkter som är bakåtlutade och passiviserande som kallas för sittskal, det gör att du behöver vara noga när du talar om vilken produkt det är som ska tillverkas på en ortopedverkstad.

Praktisk

Sittskalet är funktionellt – barnet kan sitta på golvet, i badkar, på gräsmatta eller i pulka. Om man tar bort bakre staget kan barnet sitta på en stol (med försäkran om att någon sitter bredvid förstås. Barnet sitter på sin egen rumpa och sittskalet är lätt att ta med. Bilden nedan visar ett av de första sittskalen, längre ner kan du se ett relativt nygjort sittskal med en tydlig inbyggd svank i ländryggen, det ger en tydlig uppresning av hållningen.

Principer för sittskal.
Sittskal med svank i ländryggen – bra!
Grenremmarna fäster på sidan av sittskalet och gör att barnet inte glider framåt.

Om du är intresserad av sittskal kan du kontakta din närmaste ortopedverkstad. Om du som ortopedingenjör, vårdgivare eller förälder vill ha mer information om sittskal syftet med sittskal och också instruktioner om hur det görs, kan du klicka här för att få en tillverkningsbeskrivning. Om du vill läsa en studie av barns balans med och utan sittskal kan du hitta den här.

Nedan ser du en bild av vad som ibland blandas ihop med sittskal. Det är en STOR skillnad mellan Sittskal och bilden nedan. I bilden nedan hamnar barnets tyngdpunkt bakom höftleden, barnet sitter bakåtlutat och PASSIVT i viloställning. Barnet sitter inte på sin egen rumpa och sitsen är tung och svår att använda på olika sätt. När du och jag sitter upprätt arbetar vi med hållningsmuskler i rygg och nacke. De tröttas inte ut utan vi kan sitta länge. Det får barnet inte göra i denna typ av sits. Här behöver barnet göra en “sit-up” om det vill komma till rakt läge. Det är viktigt att tro på barnet och ge barnet möjlighet att lära sig att sitta och att tyngdpunkten hamnar perfekt i läge – inte för långt bak.

Här hamnar tyngdpunkten för långt bak och det blir ett passivt sittande, utan inlärning.