CBS – Container Baby Syndrome

Containers baby syndrome (CBS) är ett relativt nytt begrepp som är framtaget av barnspecialister och refererar till en samling av rörelse, beteende och andra problem som orsakas av att en baby eller spädbarn spenderar för mycket tid i en ”hållare” som är vanligt förekommande och används i barnets vardag. Exempel är bilstol, barnvagn, bumbo stol, vibrerande stolar, babysitter, baby rocker, amningskuddar, sovpåsar, ståstöd eller gåstolar. Även om dessa prylar skapar trygghet, föräldrarna får tid att uppmärksamma syskon eller andra göromål, och prylarna kan till viss del underhålla barnet – så hämmar det barnets möjlighet att utforska sin omgivning. Oförmågan att utforska miljön påverkar direkt barnets motoriska färdigheter, språk, kognitiv utveckling och kan orsaka strukturella deformiteter. Den goda nyheten är att container baby-syndrom går att förebygga till 100 procent!

Prylarna kan få föräldrar att tro att det skapar säkerhet, enkelhet och ett nöjt barn – och att något är fel om barnet är ledsen eller protesterar mot att behöva anstränga kroppen. Det saknas då kunskap och information om att frustrationen som barn kan visa är själva drivkraften och signalen till att lära sig – och att föräldrar behöver förstå att de ska ha höga förväntningar på barnets förmåga att lära sig kontrollera kroppen. Föräldern behöver istället för att tro att något är fel, peppa och stimulera barnet till AKTIVITET och att UTVECKLAS I MAGLÄGE. Många föräldrar är nöjda med att barnet sitter upp och säger att barnet trivs med det och vill inte ligga på mage. Det är då viktigt att få kunskap om att sittande kräver betydligt mindre av de basfärdigheter som utvecklas i krypande. Att krypa är tyngre än att gå och utvecklar styrka, rörlighet och balansfärdigheter som barnet behöver. Det ska vara lätt för barnet att lyfta sin kropp mot tyngdkraften och att förflytta sig krypandes. När barnet lär sig att ta sig fram blir det ofta gladare och börjar utforska omgivningen.

Sitter “liggande” utan att hålla upp kroppen.
Ordet “sittvagn” har fått ny innebörd och är ett passivt sittande.
Ordet “sittvagn” har fått ny innebörd och är ett passivt sittande.

Konsekvenser av CBS

 • Tillåter lite eller ingen aktivitet i kroppen – nacke ryggrad och extremiteter
 • Plagiocepahly, ansiktsasymmetri, postural torticollis
 • Försvagad motorik, styrka och koordinationsutveckling
 • Spåk, syn, hörsel och kognitiva svårigheter
 • Uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet (ADHD)
 • Ökad vikt/fetma
 • Påverkan på hjärnans struktur och funktion
 • Missnöjda barn

Diagnosticering och exempel på symptom vid CBS

 • Skallasymmetrier och svårigheter att vända huvudet åt ett håll – omedelbar kontakt med fysioterapeut
 • Försenad motorisk utveckling
 • Syn- och hörselproblem
 • Försenad kognitiv utveckling

Fysioterapi behandling

 • Positionering skallasymmetri och ansiktsasymmetri
 • Muskel/styrkeutveckling
 • Rörelseförmåga av huvud och hela kroppen, extremiteter
 • Träning i magläge
 • Förflyttning mellan positioner, rulla, krypa, sätta sig
 • Ögonrörelser, ögon motorik
 • Föräldrautbildning
 • Påbörjas innan 3 månaders ålder, kan också förbättra muskelstyrka och mående senare

Förbyggande av CBS

 • Begränsa tid i ”container” – till endast den tid barnet blir förflyttat i bilstol eller vagn
 • Öka tid i magläge – start dag 1, minst 3 timmar/dag
 • Bär barnet i dina armar under perioder under dagen istället för att placera barnet i prylar
 • Låt ditt barn leka fritt i lekhage
 • Låt barnet leka fritt och ofta på golvet på en filt

För att läsa mer om Container baby syndrome och få vetenskapliga referenser kan du följa länken till American Physical Therapy Associations hemsida eller läsa artikel som följer upp vid 3 års ålder, eller hitta fler referenser att läsa här.