Hjälpmedel

Learn to Walk

Revolutionerande gånghjälpmedel som både hjälper och förbättrar funktion

Efter mångårigt arbete med barn, forskning och innovation har nu Learn to Move blivit hjälpmedelsleverantör och det första hjälpmedlet som CE-märkts och godkänts enligt MDR (Medical Device Regulation) är gånghjälpmedlet och balanstränaren Learn to Walk.

Vi är glada och stolta över detta hjälpmedel som är det första i sitt slag och som förbättrar prognosen för barn som tidigare gått med gånghjälpmedel och använt rullstol på grund av att de saknat balansförmåga.

Vanliga frågor

Vad är det nya med Learn to Walk?

Traditionella gånghjälpmedel ger handstöd eller är så stabila att personen inte kan ramla. Handstöd och stabilitet kompenserar för brist på balans. Det unika med Learn to Walk är dels att barnet stöds runt höften i stället för att hålla i sig med händerna, dels att Learn to walk tillåter barnet att få röra sig utanför sin stödyta för att lära sig återta balans. Denna träning, att kontrollerat förlora balans och återta den gör att barnet får en erfarenhet och reagerar snabbare vilket leder till förbättrad balans. Learn to Walk låter barnen träna balans i olika riktningar steg för steg. Man lär sig balans åt sidan innan man lär sig balans bakåt. Inställningarna på Learn to Walk gör att man kan gradera svårighetsgraden i balansutmaningen så att det möter upp precis den nivå som barnet befinner sig på. Det har fram tills nu inte funnits någon metod eller något redskap, som fokuserar på att lära personer balans med målet självständig förflyttning i gående.

Vad är det nya med Learn to Walk?

Traditionella gånghjälpmedel ger handstöd eller är så stabila att personen inte kan ramla. Handstöd och stabilitet kompenserar för brist på balans. Det unika med Learn to Walk är dels att barnet stöds runt höften i stället för att hålla i sig med händerna, dels att Learn to walk tillåter barnet att få röra sig utanför sin stödyta för att lära sig återta balans. Denna träning, att kontrollerat förlora balans och återta den gör att barnet får en erfarenhet och reagerar snabbare vilket leder till förbättrad balans. Learn to Walk låter barnen träna balans i olika riktningar steg för steg. Man lär sig balans åt sidan innan man lär sig balans bakåt. Inställningarna på Learn to Walk gör att man kan gradera svårighetsgraden i balansutmaningen så att det möter upp precis den nivå som barnet befinner sig på. Det har fram tills nu inte funnits någon metod eller något redskap, som fokuserar på att lära personer balans med målet självständig förflyttning i gående.

Vilka personer lämpar sig Learn to Walk för?

Learn to Walk lämpar sig för brukare med olika funktionsvariationer.

För barn med cerebral pares är Learn to Walk specifikt ämnad för GMFCS grupp 3, dvs barn med en svårighetsgrad som innebär att de använder en kombination av gånghjälpmedel och rullstol. De barnen har styrka för att gå men saknar balansförmåga.

Barn med andra typer av funktionsvariation t.ex. genetiska syndrom och muskelsjukdomar är också hjälpta av Learn to Walk. För att ha möjlighet att använda Learn to Walk och lära självständig gång är nedanstående förutsättningar viktiga för att lyckas.

Barn med andra typer av funktionsvariation t.ex. genetiska syndrom och muskelsjukdomar är också hjälpta av Learn to Walk. För att ha möjlighet att använda Learn to Walk och lära självständig gång är nedanstående förutsättningar viktiga för att lyckas.

Barnets motoriska förmåga

Barnet ska kunna:

  • ta sig fram krypandes eller hoppskuttandes på golvet
  • ha relativt god sittförmåga, dvs. ha balans framåt och kunna ta sak på sidan om kroppen men behöver inte ha full balans bakåt
  • kunna ställa sig upp med stöd av hjälpmedel eller möbel
  • gå med rollator eller annat gånghjälpmedel

Barnets motoriska förmåga

För att lyckas med träning är det viktigt att de som
finns kring barnet i vardagen, i förskola, skola eller
hemma är:

  • engagerade
  • villiga att jobba med träning strukturerat helst
    en timme per dag

Learn to Walk är ett utmärkt första stå och gå hjälpmedel för de barn som behöver stöd när de börjar att träna. Stående får barnet bära upp sin kroppstyngd och får möjlighet att lära sig balans.

Hur får man tillgång till Learn to Walk?

Kontakta din lokala hjälpmedelscentral för att få prova Learn to Walk. Då Learn to Walk är en ny produkt kan det ta viss tid innan den är upphandlad i hjälpmedelscentralens sortiment. Om din hjälpmedelscentral har ett hjälpmedelssortiment som inte möter barnets behov och hjälpmedlet finns inom ett funktionsområde som ska tillhandahållas som hjälpmedel enligt Hjälpmedelsguiden, kan förskrivare (ofta fysioterapeut) efter samråd med hjälpmedelskonsulent göra en ansökan om enstaka produkt utanför ordinarie sortiment. På så sätt kan du få tillgång till Learn to Walk redan innan den är del av ordinarie sortiment.

Du kan också kontakta oss på Learn to Move om du vill ha möjlighet att prova Learn to Walk. Du kan då maila till hello@learntomove.se

Kan man kombinera träning med Learn to Walk med annan behandling?

Barnet kan delta i annan behandling som strävar efter att vinna normal funktion som är relevant och bra för alla barn med eller utan funktionsvariation. Behandling som begränsar rörlighet och belastning eller som försvagar muskler ska inte användas under den tid barnet tränar med Learn to Walk.

Hur får jag hjälp med att träna med Learn to Walk?

Du kan få stöd på olika sätt när du tränar med Learn to Walk. En webbaserat support med instruktionsfilmer hjälper dig att komma igång. För både föräldrar och fysioterapeuter finns möjlighet till stöd digitalt och på plats. Om du är intresserad av att få stöd för användning och träning med Learn to Walk, kan du kontakta oss via hello@learntomove.se

Hur länge tar det innan man lär sig att gå?

För de barn som har kraftiga balansutmaningar kan det ta ungefär ett år av träning innan man lär sig att gå självständigt. För de som har lite lättare balansproblem kan det gå snabbare. Garantier för att lära sig gå saknas, men med Learn to Walk får man en möjlighet att försöka. Vi rekommenderar träning en timme per dag koncentrerat när man använder Learn to Walk.

Två barn har lärt sig gå med Learn to Walk

Under utvecklingen av Learn to Walk har barn som tillhört GMFCS grupp 3 och som på grund av deras ålder fått veta att de inte kommer att lära sig gå, lärt sig att gå självständigt vid 9 och 5 års ålder. Filmer på dem finns längre ner på sidan. Den slutgiltiga produkten Learn to Walk är mindre och enklare än de prototyper som syns på filmerna. Här är resultat från de standardiserade tester som gjordes innan och efter påbörjad träning.

Testresultat från före och efter träning visar förbättring för båda barn i Timed up and go test, GMFM och 2 och 1-minuts gångtest. Förskolebarn gör 1 minuts gångtest, skolbarn 2 minuter. Självskattning av det äldre barnet visar markant förbättrat självförtroende av balansförmåga vid gång.

Filmer

Filip 9 år kan gå

Filip med atetos har trots forskningsprognoser som säger att han inte kan lära sig gå, nu lärt sig att gå självständigt vid 9-års ålder med hjälp av balanstränaren. Klicka på bilden ovan för att se filmen.

Oskar 5 år lär sig att gå

Här kan du ta del av när Oskar 5 år lärde sig att gå med hjälp av Learn to Walk. Du får också ta del av nya sätt att definiera begreppet spasticitet och också vad som menas med att “kunna gå” med balans.

Bakgrunden till Learn to Walk

I den här filmen berättar vi mer om bakgrunden och tankarna kring balanstränaren, hur den fungerar och hjälper användaren att förbättra den motoriska inlärningen. Klicka på bilden nedan för att se filmen. 

Dokument

Förutsättningar för träning med Learn to Walk

Här följer information till dig som är intresserad av att låta ditt barn träna med balanstränaren Learn to Walk.

Till habilitering, föräldrar och intresseorganisationer

I detta dokument kan du läsa mer om syfte och träningsupplägg vid användande av balanstränaren Learn to Walk.

Hälsoekonomiska vinster med Learn to Walk

De hälsoekonomiska vinsterna när en person lär sig gå är stora. I dokumentet “Considerations of economic value” beskrivs och diskuteras detta av Kathleen A. Foley Adjunct Professor of Pharmaepidemiology and Economic Evaluation of Healthcare Interventions.

Intresserad av att delta i projektet?

Vi söker fler barn som vill testa vår balanstränare.