Utåtrotationens påverkan på spastisk gång

Utåtrotationens påverkan på spastisk gång

Att utföra utåtrotation av benen är en utmanande rörelse för barn med cerebral pares. Under 1990-talet genomfördes en forskningsstudie där elektromyografimätningar gjordes på en flicka med cerebral pares spastisk diplegi. Studien undersökte hennes gångmönster både...

Cerebral pares – Att lära sig sitta

Nu tillgänglig! Webbaserad utbildning om Barns sittutveckling – från passivt till aktivt sittande är klar och ligger till grund som en “golden standard” inför nästa kurs som handlar om hur barn med neurologiska skador lär sig att sitta. Du hittar länk till...