Kunskapsbasen

CBS – Container Baby Syndrome

Containers baby syndrome (CBS) är ett relativt nytt begrepp som är framtaget av barnspecialister och refererar till en samling av rörelse, beteende och andra problem som orsakas av att en baby eller...

Lär dig att cykla!

Om du undrar om ditt barn är mogen för att cykla, eller hur du ska hjälpa till för att få förutsättningar för att cykla, då kan du kolla på denna video som ger dig praktiska tips för att förbereda...

Bärselar – ergonomiska aspekter

Synpunkter på och reflektioner kring bärselens ergonomi och barnets motoriska utveckling. I texter på nätet om ergonomi och bärselar används begreppet “ergonomi” och “ergonomisk” utan att tydliggöra...

Bumbostolar

På Learn to move avråder vi från att använda bumbostolen, då den är negativ för barnets utveckling. Bumbostolar är utformade på ett sätt som omöjliggör för barnet att lära sig att sitta med rak...

Gåstolar

Gåstolar kan användas korta stunder vid få tillfällen men lär inte barnet att utvecklas . Gåstolen, om den används mycket är rent negativ för barnets utveckling – både för motoriken och även för den...