Småbarnspedagoger i Lund 2021-2022

11/04/21

Vi hoppas corona är över och det är med glädje som Learn to move i höst fortsätter att vara delaktig som utbildare på Småbarnspedagogutbildningen som fokuserar på de 3 första grundläggande åren i barnets liv. Kursen hålls i år i Lund där Helena Lindfors ansvarar för utbildningen. Hon har skrivit boken “De yngsta barnens läroplan” tillsammans med Ann Granberg och Camilla Carlberg. Författarna lyfter fram de yngsta barnens behov och perspektiv och efterlyser en läroplan för de allra yngsta då hjärnans utvecklas mycket och är känslig. De beskriver bland annat hur anknytning till pedagoger är grundläggande för trygghet och tillit både till sig själv och barnen. ska bli spännande och roligt att arbeta ihop med utbildningsansvarig Helena Lindfors.

Här är länk till mer information


Kloka tankar om läroplanen för de allra yngsta barnen.