Kullerbyttor och saxar

Kullerbyttor och saxar

De senaste veckorna har både tidningar och TV-nyheter uppmärksammat att barns motorik försämrats – att de inte kan klippa med sax eller göra kullerbyttor som förut. Försämringen sker redan i nyföddhetsstadiet eftersom barnens motorik utvecklas bättre på mage och...