DCD-kurs för barnhälsovård, barnpsykiatri och skola via Expo Medica

12/05/21

Utbildningsföretaget Expo Medica ordnar heldagsutbildning för skola, barnpsykiatri och barn hälsovård om DCD hösten 2021, där Learn to Move är engagerad som föreläsare. Behovet av kunskap kring DCD är stort – det påverkar i grunden motorisk utveckling men också självkänsla, delaktighet i lek och fritidsaktiviteter samt inlärning. Kursen går i Göteborg 10:e november och i Stockholm 17:e november.

Här är länk till mer information