De första innovationsresultaten skapar hopp och förväntningar – Filip lärde sig att gå

29/03/21

Under 2020 konstruerade Learn to Move och samarbetspartners en andra prototyp för att lära självständig balans under gång. Filip var den första personen som övade med balanstränaren. Hans förbättringar var enorma och översteg prognoser från vetenskapliga instrument som Gross motor classification System (GMFCS) – han lärde sig gå självständigt trots att prognoser sa att det var omöjligt. Detta ger hopp om framtida förbättringar av behandlingen av barn med cerebral pares. För närvarande pågår mer forskning i hopp om att göra produkten tillgänglig för alla intresserade i slutet av 2021.