Motorisk utveckling för barnhälsovården

09/11/23

Motorisk utveckling för de allra minsta är oerhört viktig för hela barnets utveckling. Motoriken påverkar kogntion och uppmärksamhet. Nu kommer Expo Medicas heldag om motorisk utveckling tillbaka. Kurs hålls i Stockholm den 30 november. Vid denna heldagsutbildning får du lära dig om aktuella problemställningar och hur du kan stötta barn och föräldrar till en positiv utveckling. Inte minst nyföddhetsperioden fram till 3 månader är viktig för en bra start och undvikande av vanliga problemställningar. Kursen talar t.ex. om VARFÖR det är så viktigt med magläge, när det ska påbörjas och när huvudkontrollen ska vara färdigprogrammerad.

Mer information och anmälan