Kullerbyttor och saxar

23/02/24

De senaste veckorna har både tidningar och TV-nyheter uppmärksammat att barns motorik försämrats – att de inte kan klippa med sax eller göra kullerbyttor som förut. Försämringen sker redan i nyföddhetsstadiet eftersom barnens motorik utvecklas bättre på mage och magtid ofta är bristvara. På mage lär man sig att förstå hur man ska resa sig upp från att innan födseln ha svävat i tyngdlöshet i livmodern. Förståelse, problemlösning, motorik är sammankopplade – hjärnan utvecklas sämre om motoriken försämras. Det behöver vi förstå och sätta in åtgärder för så att alla barn kan må bra både fysiskt och psykiskt. Här är ett inlägg i debatten från Learn to Move