Cerebral pares – Att lära sig sitta

Nu tillgänglig! Webbaserad utbildning om Barns sittutveckling – från passivt till aktivt sittande är klar och ligger till grund som en “golden standard” inför nästa kurs som handlar om hur barn med neurologiska skador lär sig att sitta. Du hittar länk till kursen här.

Webbkursen om normal sittutveckling ligger till grund för nästa utbildning om hur man lär barn med funktionsvariation att sitta. Learn to move vill förmedla förväntningar på möjlighet till utveckling, baserat på kunskap som kommer från forskning och erfarenhet. Webbkurs två om sittande vid funktionsvariation beräknas vara klar hösten 2020 och handla om hur man lär sig sitta vid både låg och hög muskeltonus.

Barn med neurologiska utmaningar kan lära sig att lösa uppgifter som balans och rörelseförmåga på samma sätt som ”normalstörda” barn. Den motoriska utvecklingen är ”facit” men det finns många sätt att ta sig dit och barnet behöver stöd för att uppmärksamma sin kropp samt få hjälp att förstå vad målet är med att träna och lära sig. Det är spännande och intressant att bryta ner rörelseförmågan i små detaljer för att kunna hitta rätt uppgift att börja med.

Forskningen som Learn to move varit med om handlar framför allt om sittande hos barn med cerebral pares och också kring ortopediska hjälpmedlet “sittskal”.

Barn och ungdomar med cerebral pares har goda möjligheter att lära sig kroppskontroll i sittande. Om de får möjlighet att sitta precis som oss, med god bäcken position, rak rygg, rak nacke och ögonen i horisontell position samt med överkroppens tyngdpunkt framför höften så kan barn över tid lära sig god hållningskontroll och användande av händer. Barnen kan behöva bra höftbälten, dynamiska bendelare och en sits som ger förutsättning för god bäcken position, dvs. ett neutralt eller framåttippat bäcken, men inte ett bakåttippat bäcken. Sitsen bör vara plan eller framåtlutad, inte bakåtlutad. Hur barn med cerebral pares lär sig sitta i en funktionell sittställning finns beskrivet i avhandlingen ”On factors of importance for sitting in children with cerebral palsy”, av Ulla Myhr, som presenterades i Göteborg 1994. Forskningen följde sammanlagt 80 barn i Norrbotten och Uppsala, och de filmades och följdes under fem år. Fem års uppföljningen presenterades på världskongressen för fysioterapi i Washington DC 1995 och visade att barn som fått en god sittställning utvecklades positivt och blev bättre medan de som fortsatte sitta i sittställningar som bidrog till ökad spasticitet fick ökade problem som höftluxation och scolios.

Se här den dramatiska förändringen av kontroll en minut in i filmen – när barnet får förutsättningar för att sitta upprätt genom att få överkroppen ovan stödytan, istället för bakom höften. Se filmen lite längre ner på sidan.

För dig som är intresserad av att veta mer om funktionellt sittande finns här två artiklar att ladda ner.

Artikel 1

Improvement of functional sitting position in children with cerebral palsy

Artikel 2

Five year follow-up of functional sitting position in children with cerebral palsy