Bemötande och förväntningar

Bemötande och förväntningar

Under det senaste halvåret har jag mött föräldrar som vid besök hos barnneurolog blivit minst sagt förskräckta. Deras barn, under 1 år gamla, har fått diagnoser men vad värre är har föräldrarna fått budskapet att ”du kan ingenting göra och träna, nej det ska...
Kullerbyttor och saxar

Kullerbyttor och saxar

De senaste veckorna har både tidningar och TV-nyheter uppmärksammat att barns motorik försämrats – att de inte kan klippa med sax eller göra kullerbyttor som förut. Försämringen sker redan i nyföddhetsstadiet eftersom barnens motorik utvecklas bättre på mage och...