Cerebral pares – Sitting assessment scale

I samband med avhandlingen skapades också ” Sitting Assessment Scale”, en utvärderingsmetod för att bedöma sittförmåga genom att analysera huvud, bål och fotkontroll samt arm och handfunktion. Sitting Assessment Scale har blivit ansedd som den bästa metoden för att bedöma sittfunktion vid Cerebral pares. Den är reliabilitetstestad och jämförd med andra utvärderingsmetoder.

Klicka på Sitting assessment scale för att ladda ner den. Den kan användas både i klinisk verksamhet och vid forskning.

Läs hela artikeln SAS evaluation här

Sitting Assessment Scale – SAS, är en valid och reliabel mätmetod.

SAS was constructed and used in the PhD thesis “On factors of importance for sitting in children with cerebral palsy”.