Skolmöbler

Skolmöbler bör skapa förutsättning för en god hållning, och byte mellan aktiv arbetsställning och viloställning. Möblerna bör vara anpassade för barnens längd och sitsvinkel, sitthöjd, bordshöjd och fotstödens placering bör ge förutsättningar för god sittergonomi. God sittergonomi i arbetsställning innebär att bäckenet är i neutralt eller framåttippat läge, ryggen är rak och nacken är i linje med ryggen. Fötterna går att föra in under stolen. Lårbenen pekar ”nedåt” som en lätt nerförsbacke. Det mest grundläggande att ta hänsyn till är stolshöjden, om den är för låg sitter man med rundad rygg vilket leder till svaghet, korta muskler, ansträngd nackposition och nedsatt balansförmåga. I många klassrum är möblerna lika höga trots att barnen kan ha en spridning i längd på 40 centimeter. Bordshöjd och bordsvinkel påverkar också sittställningen men grunden är rätt stolshöjd.

Det saknas kunskap och rekommendationer från Skolverket angående vad man bör tänka på för att skolmöbler ska ha en god inverkan på barnets sittergonomi. Det saknas även kunskap från de som bestämmer standard för skolmöbler och från möbelföretagen. Många företag tillverkar stolar med helt olika utformning utan att förklara varför och hur de är tänkta att möta behovet. Det är vanligt att man rekommenderar möbler som är lämpliga för lågstadiet när barnen går på högstadiet. Vissa vill använda stolar som träningsredskap och skapar en instabil sittyta.

Illustration från boken “Sittande barn”.

Illustrationen ovan är tagen från en undersökning gjord i Danmark. Skolbarn fick sitta enligt Europena standard och sedan välja hur det känns bäst att sitta. Pojken längst till vänster sitter enligt rekommendationerna från European Standard. I bilden till höger ser man hur barnen vill sitta om de får välja själva – en god arbetsställning.

Idag sitter barn mycket. Det är därför viktigare än tidigare att skapa en miljö där de kan sitta bra. Det dynamiska sittandet med växling mellan aktivitet och vila är naturligt och följer principer om sittergonomi, postural kontroll och motorisk utveckling.

I boken sittande barn ges en grundläggande genomgång kring detaljer i sittergonomi. Den förklarar hur hållningsmuskler arbetar, hur ögonen och huvudposition reglerar aktivitet i hela kroppen. I boken finns tabeller med rekommendationer angående stol- och bordshöjd vid olika åldrar i skolan. Det finns tabeller att använda för enskilda barn (DYNSA-manual) och i helklass, där man på ett enkelt sätt kan utvärdera skolmöbler och planera för åtgärder.

Du kan köpa boken i LTMs webshop

Här finner du även en manual för att bedöma och förbättra sittandet för en enskild elev: Bedömning av sittställning.