Cerebral pares – Att lära sig sitta

Nu tillgänglig! Webbaserad utbildning om Barns sittutveckling – från passivt till aktivt sittande är klar och ligger till grund som en “golden standard” inför nästa kurs som handlar om hur barn med neurologiska skador lär sig att sitta. Du hittar länk till...