Tidskriften Skolhälsan har NPF tema med medverkan från Learn to Move

12/05/21

Skolsköterskornas tidning Skolhälsan har i nummer 2/2021 tema NPF – Neuropsykiatriska diagnoser. Intressant med texter om tics, språkstörning mm och där Learn to Move bidrar med en artikel om DCD – kanske den mest missade problematiken trots att den är vanlig? Behovet av kunskap kring DCD är som tidigare nämnts STOR. Det är viktig att skilja på DCD och inaktivitet och att förstå hur DCD påverkar hela livet – inte minst delaktighet och självkänsla. Tack till skolsköterskornas riksförening för att ni tar upp ämnet! Om du vill läsa artikeln, klicka här


Artikel om DCD i Tidskriften “Skolhälsan” nummer 2 2021.