Vi skriver i SvD debatt om försämrad motorik hos barn och föreslag på åtgärder

22/04/23

Tillsammans med Ann-Christine Sollerhed, Helena Lindfors och Linda Arnrup uppmärksammar Learn to Move behovet att strukturella förändringar i styrdokument för förskola, kunskap hos tillverkare av barnprodukter och barns miljöer samt betydligt mer kontroll och kunskap under barnets första levnadsår för att säkerställa att barnet får lära sig grundläggande reflexer och rörelseförutsättningar som i sin tur leder till en god motorisk utveckling. Krafttag behövs för att vända trenden där Sverige ligger långt efter nordiska grannländer. Här är länk till debattartikeln från Svenska Dagbladet