Maskinen
Barnet – Assistentutbildning 

Kurs för assistentbolag och nätverk till barn.

Nytändning och hopp för att vi nu har verktyg att ta oss framåt
— Tidigare kursdeltagare
 
Det har ändrat mitt tankesätt och att ställa högra förväntningar/krav, Han kan så mycket mer
— Tidigare kursdeltagare
 
Vi har förändrat förhållningssätt även med nätverket – kunna prata samma språk, mer samsyn och tydlighet
— Tidigare kursdeltagare
 

Kursbeskrivning

Plats: Stockholm

Tidsperiod: 4 veckor (nästa tillfälle ej bestämt)

Kostnad: 30 000 kr + moms

Målgrupp: Assistentbolag, nätverk till barn

Max antal: 5 assistentgrupper, obegränsat antal person per barn

Kursledare: Ulrika Myhr, leg.fysioterapeut, barnspecialist & Malin Larsson leg. Fysioterapeut samt förälder.

Maskinen barnet är en kombinerad praktisk och teoretisk utbildning för assistenter till barn och deras nätverk. Under fyra intensiva veckor jobbar vi dels med barnen i dess miljö och dels med teoretisk utbildning en förmiddag i veckan. Här får assistenter och nätverk kunskap som de direkt kan omsätta i handling och utmana barnet på gränsen till deras förmåga. Du lär dig vikten av att ha positiva förväntningar oavsett utgångsläge.

Maskinen Barnet är en verksamhet som drivs som ett samarbete mellan Learn to Move och Motus Cognita. Ursprunget är intensiv utbildning kombinerat med bedömning, skapande av 3 målsättningar och träning under en månads tid. Du som deltagare kommer att få kunskaper och vägledning som gör att du förstår "vad är problemet?", hur kan vi tänka för att lära barnet att utvecklas, hur ska vi skapa positiva förväntningar oavsett utgångsläge? Du lär dig hur kropp, sinnen, uppgifter att lösa, uppmärksamhet, miljö spelar olika roller som vi systematiskt tänker till om för att skapa motiverande uppgifter.

Första veckan är intensiv med bedömning och målsättning samt utbildning. Föreläsningar sker varje torsdag under perioden. Övriga veckor innebär arbete med barnet och utbildning och sista veckan sker utvärdering av målsättningarna som sattes första veckan. Under perioden kommer deltagarna att få uppgifter att arbeta med, och vi kommer att guida, stötta, förklara. Det är en actionorienterad utbildning.


Frågor?

Ulrika Myhr
+46 (0)73-526 48 88
ulrika@learntomove.se