Maskinen Barnet utbildning avslutad

19/03/19

Tillsammans med Malin Larsson har en skräddarsydd utbildning för assistenter utförts, där man under 4 veckor arbetar systematiskt och intensivt mot mål som är uppsatta för perioden. En grundlig bedömning görs av barnet i början och slutet av perioden. Assistenterna har sedan fått redskap för att guida barnet i att lära sig mer. Handledning individuellt och i grupp skedde varje vecka.

Relaterade nyheter