Utbildning för BVC och barnhälsovård i Stockholm och Malmö hösten 2021

29/03/21

Motorisk utveckling för de allra minsta är oerhört viktig för hela barnets utveckling. Nu kommer Expo Medicas heldag om motorisk utveckling tillbaka då vi hoppas att coronaläget är bättre. Kurs i Malmö hålls 8:e oktober och i Stockholm 21:a oktober. Vid denna heldagsutbildning får du lära dig om aktuella problemställningar och hur du kan stötta barn och föräldrar till en positiv utveckling. Inte minst nyföddhetsperioden fram till 3 månader är viktig för en bra start och undvikande av vanliga problemställningar. Kursen talar t.ex. om VARFÖR det är så viktigt med magläge, när det ska påbörjas och när huvudkontrollen ska vara färdigprogrammerad.

Mer information och anmälan

Läs program här