Gåstolar

Gåstolar kan användas korta stunder vid få tillfällen men lär inte barnet att utvecklas . Gåstolen, om den används mycket är rent negativ för barnets utveckling – både för motoriken och även för den mentala utvecklingen. Det finns också risk för olyckor, som i vissa fall kan leda till allvarliga skador på huvud och nacke.

I gåstolen behöver barnet inte uppmärksamma sin motorik eftersom det inte blir några konsekvenser av att t.ex. luta huvudet eller ha en sned kroppshållning – barnet ramlar inte. Barnet behöver inte kämpa och problemlösa för att ta sig fram för egen kraft. Bristen på uppgifter att lösa för att kontrollera kroppen leder till att barnet blir ouppmärksam. En del barn som tillbringat mycket tid i gåstol har svårt att belasta benen vid vanligt gående och en del går med huvudet lutat åt ena hållet. Om huvudlutningen kvarstår kan barnet ha programmerat in ”fel” mål att sträva efter. Första året är det viktigt att barnet lär sig att målet för balans är att ryggen är rak och ögonen är i horisontalplanet, inte att nacken lutar och ena ögat står högre än det andra.

Ett nytt problem är att barn tillbringar många timmar i gåstol och inte ligger på mage. Det kan ibland leda till att barnet fått en sämre handfunktion eftersom handen behöver belastas mot golvet så att rörligheten i handleden ökar. Som nyfödd är handen knuten – när barnet kryper böjs handleden bakåt samtidigt som fingrarna sträcks och barnet ökar sin rörlighet och styrka. Belastningen är viktig för rörelsesinnet, att vi känner handens rörelser. Rörligheten är viktig för att vi ska kunna ha ett starkt grepp med bakåtböjd handled.

Barn som har gått mycket i gåstol och inte vill vara på mage, ligger ofta med knutna händer på mage. Då behöver du leka och träna och motivera barnet att bli starkare. När barnet börjar gå är det inte lika naturligt att utveckla grunden till god känsel och starkt grepp i händerna.

Forskning visar att gåstolar försenar såväl motorisk som intellektuell utveckling samt att de kan orsaka olyckor. I Kanada är gåstolar sedan länge förbjudna, du kan både hamna i fängelse och få dryga om du säljer eller importerar en gåstol.

Läs ett utdrag från en av LTMs Facebook-inlägg här för att lära dig mer om varför:

Att krypa är en otrolig uppgift, som påverkar så många andra saker. Bland annat muskelstyrka i skuldra, armar och händer. Blev så glad på jobbet häromdagen då min 3-åriga kompis (med speciella utmaningar) hade lärt sig att krypa. Han kunde utforska, försvinna i en annan riktning än mamma, välja vem han ville gå till och leka tittut bakom möbler. Krypa är mer tröttande än att gå – försök bara att krypa i några timmar (mest troligt nyttigt för alla som sms:ar på telefonen mest hela dagen – stretchar handmuskulaturen)!
Detta fick mig att tänka på vad jag nyligen lärt mig, att i Canada är gåstolar för barn förbjudna. Om du säljer en gåstol kan du få böta upp till 100 000 dollar eller hamna 6 månader i fängelse! Varför? 3 orsaker: 1. Olyckor, 2. Försenad och försämrad motorisk utveckling 3. Ännu mer försämrad än motoriska utvecklingen blir den mentala utvecklingen. Det finns forskning om detta. Hur kan detta komma sig? Ja, jämför detta: Om en bebis ligger på mage och börjar att sträcka ut armen för att greppa en leksak, då kan hon få nya sinnesupplevelser när hon smakar på leksaken, känner med händerna på strukturen, eller hör ljudet och känner tyngden när hon bankar leksaken i golvet. Dessa upplevelser leder till nyfikenhet och att man tänjer på sina gränser och försöker nå lite längre, kanske att man kan börja röra sig åt sidan i en cirkel för att hitta något nytt att utforska, och få nya sinnesupplevelser och nytt lärande – man kanske hittar en pappersbit som har så många andra kvaliteter än leksaken. Detta leder till ännu mer nyfikenhet och barnet pushar sig till att kunna röra sig framåt, krypa, ta sig under stolen – få lära sig innebörden av ordet ”under” . Bebisen får kontinuerligt ägna sig åt problemlösning, hitta strategier, relatera kroppen till miljön, hur hon ska kunna nå det hon vill och lära sig nya saker. Motoriken leder till sinnesupplevelser (perception) som leder till lärande (kognition). I gåstolen ”flyger” barnet fram, behöver inte bära sin egen kroppsvikt, han sitter och puttar lite med fötterna. Han behöver inte ens hålla huvudet rakt med ögonen i horisontalplanet, för han ramlar inte även om han lutar. Om det ligger en leksak på bordet framför honom och den ramlar ner, då ser inte barnet leksaken och kan inte plocka upp den, utan fortsätter att röra sig framåt. Det blir ingen problemlösning och ingen lärdom om hur man relaterar kroppen till miljön. Barnet behöver inte UPPMÄRKSAMMA på samma sätt som kryparen, och barnet ramlar inte när det försöker göra saker på gränsen till vad hon klarar av, och lära av misstag och hitta sätt att göra det bättre på nästa gång. Allt detta är något jag tar för givet, men det faktum att det finns forskning och lagar i Canada som förstår detta är otroligt! Sverige ligger långt efter. Här sitter barn också i så kallade ”ergonomiska” vagnar – de borde förbjudas! Mer om detta senare!

Gåstolar försenar barnets utveckling och bör användas med måtta.