Bumbostolar

På Learn to move avråder vi från att använda bumbostolen, då den är negativ för barnets utveckling. Bumbostolar är utformade på ett sätt som omöjliggör för barnet att lära sig att sitta med rak rygg. När barnet sitter i stol där det är meningen att det ska hålla upp huvudet själv då ska ryggen vara rak. I stolar där man inte förväntar sig att hålla upp huvudet själv utan vila, där kan barnet luta bakåt. Problemet med bumbo är att barnet ska hålla huvudet själv men utformningen av bumbostolens sittyta omöjliggör för barnet kunna sitta med rak rygg och rak nacke vilket är det normala – ryggen är normalt en stark “pelare”. Sitsen i bumbostolen lutar bakåt, den är inte plan. Bäckenet tippas bakåt, ryggen blir rundad, och när ryggen är rundad blir den svag. Det är omöjligt att lära sig balans i denna position eftersom man ”ramlar bakåt”. Ofta lutar barnet huvudet eller hela kroppen åt en sida. En plan sits skapar förutsättning för att barnet ska kunna ha en bra bäckenställning och en hållning där ögon, nacke och vestibularis samarbetar för att programmera en fin hållning med rak rygg, aktivering av ryggmuskler och ögonen i horisontell position. I bumbo stolen får barnet göra en ”sit-up” med magmuskler eller kollapsa med rund rygg.

Många barn som sitter i bumbostolar blir förvirrade och när de sedan ska sitta på golvet sitter de med dålig hållning och är svaga. De kan inte balansera. Det är därför bättre att sätta barnet i en matstol innan det lär sig att sitta på golvet. I matstolen behöver man från början ge sidostöd och ryggstöd till midjan, barnet lär sig sitta rak och tränar att röra sig framåt och tillbak till rakt läge. Så småningom lär sig barnet balans åt sidan, och sist lär det sig balans bakåt.

Själva uppförsbacken/bakåtlutade sitsen omöjliggör gott aktivt sittande eftersom bäckenet bakåttippas, ryggen blir rundad och barnet jobbar mot tyngdkraften eller sjunker ihop. Det omöjliggör balansträning.
Bakåtlutad sits som på bumbostolen, rund svag rygg, ramlar bakåt, omöjligt att sitta med rak rygg.