Learn to move medverkar i ny Musikterapeut utbildning

29/01/20

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) är en fantastisk terapiform där Margareta Ericsson och Karina Larsson efter många års arbete nu startar en utbildning vid Eskilstuna Folkhögskola HT 2020. Behandling kan ske individuellt eller i grupp och i alla åldrar och man vänder sig till de som har neuropsykiatriska diagnoser eller hjärnskador av olika slag. Med musiken som redskap och kunskap om människan kan du som Musikterapeut enligt FMT-modellen arbeta inom friskvård, rehabilitering, skola och omsorg. Learn to move kommer att medverka i undervisningen kring motorisk utveckling, sinnen och perception, fysisk självkänsla mm. Det är en glädje att få delta i en terapiform som bejakar musik och rörelse och som kan få både barn och gamla att må bra och utvecklas. Mera sånt! Om du är intresserad av att gå utbildningen kan du läsa mer om den här.