Maskinen barnet

Maskinen Barnet är en verksamhet som drivs som ett samarbete mellan Learn to Move och Motus Cognita. Ursprunget är intensiv utbildning kombinerat med bedömning, skapande av 3 målsättnignar och träning under en månads tid. Du som deltagare kommer att få kunskaper och vägledning som gör att du förstår ”vad är problemet?”, hur kan vi tänka för att lära barnet att utvecklas, hur ska vi skapa positiva förväntningar oavsett utgångsläge? Du kommer att förstå hur kropp, sinnen, uppgifter att lösa,  uppmärksamhet, miljö spelar olika roller som vi systematiskt tänker till om för att skapa motiverande uppgifter.

Maskinen barnet är en utbildning för assistenter och anhöriga som pågår i  4 veckor en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Höstens utbildning pågår för fullt, vårens utbildning kommer att ske i mars-april. Första veckan intärensiv med bedömning och målsättning samt utbildning. Föreläsningar sker varje torsdag under perioden, klockan 8.30-10.30 i God assistans lokaler i Frösunda, adress Gustav III:s Boulevard 54. Övriga veckor innebär arbete med barnet och utbildning och sista veckan har vi också utvärdering av målsättningarna som sattes första veckan. Sista anmälningsdag för hösten är 31:a augusti och för våren 1:a mars.

Under perioden kommer deltagarna att få uppgifter att arbeta med, och vi kommer att guida, stötta, förklara. Det är en actionorienterad utbildning.

Klicka här för mer detaljerad information om upplägg: Info om upplagg-generell

Klicka här för information till assistentbolag, kostnad mm. Till Assistentbolag 2018

Klicka på denna länk för att anmäla till maskinen barnet som är ett samarbete mellan Learn to move och Motus Cognita: ANMÄLAN

Kommentarer från tidigare kursdeltagare:

”Nytändning och hopp för att vi nu har verktyg att ta oss framåt”

”Jättebra med teori blandat med praktik”

”Vi var ej medvetna om proprioception innan – stor skillnad i stimuli nu och innan maskinen barnet”

Utbildningstiderna kommer att ligga på torsdagar 8.30-10.30 i Frösunda, Solna. Tider för bedömning och utvärdering bokas in efter anmälan.

Här en informationsfilm om utbildningen Maskinen barnet
Maskinen barnet

Kursen innehåll

Block 1 – Normalutveckling, olika aspekter av rörelse

 • Hur utvecklas det lilla barnet? Automatiskt vs programmerat
 • På vilken nivå ligger problemet? (ICF)
 • En hjärna under utveckling- är det någonsin försent?

Block 2 – Tonus och postural kontroll

 • Tonus; hög och låg. Vad är det och vilken betydelse har det?
 • Postural kontroll; att bemästra positioner från nackontroll till gång.
 • Den inre känseln

Block 3 – Styrka, kraftavvägning, uppmärksamhet

 • Våra sinnen
 • Vad är styrka? När är man stark nog? Hur påverkar hjälpmedel?
 • När är det nog? Är glaset fullt? Hur stannar jag upp och leker? Når bollen fram?

Block 4 – Föräldraansvar och kärlek

 • Det ständiga dåliga samvetet
 • Vad kan jag kräva? Rimliga förväntningar och vad är viktigt?
 • Att få vara älskad