Utbildning

DCD – Developmental coordination disorder

Kursbeskrivning

Plats: Capio Artro Clinic, Valhallavägen Stockholm

Antal dagar: 2, nästa tillfälle 26-27 januari 2024 Max antal deltagare: 25

Kostnad: 5900 kr + moms

Målgrupp: Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och idrottslärare

Kursledare: Ulrika Myhr, specialist inom barnfysioterapi med lång erfarenhet av arbete med barn med DCD, författare till boken ”Sittande barn”.

Så gott som varje klass har ett barn med DCD-problematik . Barn med DCD har motoriska svårigheter som ibland innebär att det är omöjligt att sitta stilla och att stabilisera kroppen, ibland innebär det att de är klumpiga, rädda och behöver starthjälp för att våga vara med i lek och idrott. De motoriska svårigheterna påverkar inlärning, vardagsfunktioner och barnets självkänsla Barn med DCD är ofta mobbade.

Första kursdag är teoretisk och dag 2 är också praktisk med grupparbete i gymnastiksal. Du får också kunskap om vad man bör kunna vid olika åldrar och strategier för att lära sig nå nya färdigheter. Med kunskap kan du få barnen att lyckas, och möjliggöra att de får lust och självkänsla till att vara med i idrott och lek.

Det finns ett stort behov av att förstå och kunna hjälpa barn med DCD och ge barnen hjälp tidigt. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn som fysioterapeut, arbetsterapeut eller idrottslärare.

I utbildningen får du bl.a. lära dig:

  • Grunder i motorisk utveckling och hur de påverkas vid DCD
  • Symptom vid 2 olika typer av DCD
  • Hur förbättrar vi motorik hos barn med DCD?
  • Bedömning och diagnosticering
  • Påverkan på vardagsfunktioner och inlärning
  • Skolsituationen – kunna sitta stilla, rörelsebehov, idrott och slöjd, betyg
  • Deltagande i fritidsaktiviteter – strategier för att lyckas
  • Påverkan på känslor och självkänsla
  • Prognos vid DCD

“Otroligt bra – bra kursmaterial, bra föreläsare med gedigen kunskap, intressanta diskussioner och mycket ny fakta”

– Tidigare kursdeltagare

“Uppskattar patientfall, diskussioner, praktisk övning och bakgrund till diagnosen”

– Tidigare kursdeltagare

“Bra upplägg med teoretisk del först men det praktiska och patientfallen var väldigt uppskattat och lärorikt”

– Tidigare kursdeltagare

Här kan du se inbjudan & program 2024

Frågor?

Ulrika Myhr
+46 (0)73-526 48 88
ulrika@learntomove.se