Utbildning

Behandling av barn med uni-lateral cp/hemiplegi

Kursbeskrivning

Plats: Stockholm, september 2024 (plats och datum kommer inom kort)

Tidsperiod: Heldag 8.30-16

Kostnad: 2 999 kr + moms

Målgrupp: Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, föräldrar och annan intresserad personal

Kursledare: Ulrika Myhr, leg.fysioterapeut, barnspecialist

Denna utbildning är fokuserad på behandling. Den tar upp nödvändigheten av en plan för att lära barnet den normala rörelseutvecklingen som sker under första året när man går från böjd till rak kropp, och från knuten till öppen hand. Den bryter ner funktioner i grundförutsättningar – och vi diskuterar hur vi med precisa uppgifter som efterliknar normal utveckling, hjälper hjärnan att lära sig styra olika delar av kroppen. Vi går igenom träningsprogram för barn i olika åldrar, diskuterar hur vi kan skapa dynamsiska ortoser som stöttar i utvecklingen utan att begärnsa belastning och rörlighet utan istället strävar efter normal funktion. I kursen berör träning vid olika åldrar och om delaktighet i skolidrott och fritidsaktiviteter. Det är vår förhoppning att också få med ungdomar med hemiplegi som kan berätta om sin träning och vad den har lett till.

Program för dagen 08.30-16.00

   

   • Introduktion till Motorisk utveckling och hur den påverkas av hemiplegi? Skillanden mellan att få en hemiplegi som vuxen med färdig grundmotorik och som nyfödd med outvecklad rörelseförmåga.

   • Vad är problemet? Behandling av barn under ett år och träningsförslag.

   • Behandling under förskoletiden. Hur uppgifter och miljö kan hjälpa till med en positiv utveckling och beskrivning av praktiska funktioner som ska utvecklas.

   • Lunch

   • Skolbarn – är det för sent att lära sig? (nej!) Träning och skolidrott samt fritidsaktiviteter.

   • Patientfall, genomgång av problemställningar, träning och resultat. Besök av tonåring med hemiplegi

   • Teknik och träning – framtida möjligheter och behov. Avslutande diskussion

  Här kan du se inbjudan & program 2024

  Frågor?

  Ulrika Myhr
  +46 (0)73-526 48 88
  ulrika@learntomove.se