Utbildning

Behandling av barn med uni-lateral cp/hemiplegi

 

Kursbeskrivning

 

Plats: Star Hotel Sollentuna

Datum: 23:e september 2024, heldag 8.30-16 sista anmälningsdag:15:e augusti 2024

Kostnad: 2 999 kr + moms

Målgrupp: Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, föräldrar och annan intresserad personal

Kursledare: Ulrika Myhr, leg.fysioterapeut, barnspecialist

 

Denna utbildning är fokuserad på behandling. Den tar upp nödvändigheten av en plan för att lära barnet den normala rörelseutvecklingen som sker under första året när man går från böjd till rak kropp, och från knuten till öppen hand. Den bryter ner funktioner i grundförutsättningar – och vi diskuterar hur vi med precisa uppgifter som efterliknar normal utveckling, hjälper hjärnan att lära sig styra olika delar av kroppen. Vi går igenom träningsprogram för barn i olika åldrar, diskuterar hur vi kan skapa dynamsiska ortoser som stöttar i utvecklingen utan att begärnsa belastning och rörlighet utan istället strävar efter normal funktion. I kursen berör träning vid olika åldrar och om delaktighet i skolidrott och fritidsaktiviteter. Det är vår förhoppning att också få med ungdomar med hemiplegi som kan berätta om sin träning och vad den har lett till.

 

I kursen får du bland annat lära dig om

  • Hur behöver jag tänka när ett barn föds med en hemiplegi och har en outvecklad rörelseförmåga?
  • Vad är själva problemet när barnet har svårt med rörelser? Hur kan jag locka fram dem och i vilken ordning ska jag försöka lära barnet saker?
  • Hur kan vi få med personal i förskola att arbeta med kroppen? Hur kan vi anpassa miljön för träning både av praktiska funktioner och grovmotorik? Hur pratar vi om hemiplegi med andra?
  • Nioårs krisen i skolan – identitet? Exempel på träning i skolåldern och utmaningar med skolidrott och slöjd – hur ska jag få betyg? Tillhörighet inom både ”normal och funkis” .
  • Besök av tonåring med hemiplegi – berättelser om träning av äldre barn och resultat.
  • Vad behövs i en framtid?  Teknik och träning – vad har vi för möjligheter och vad finns redan?

.

Här kan du se inbjudan & program 2024

 

 

 

 

Frågor?

 

Ulrika Myhr
+46 (0)73-526 48 88
ulrika@learntomove.se