SV
EN
 
 

Utbildning

 
 
header-utbildning.jpg

Populära utbildningar.


DCD – Developmental coordination disorder

Plats: Stockholm
Antal dagar: 2 (nästa tillfälle 24-25:e januari, 2020)
Målgrupp; Fysioterapeuter och idrottslärare

Så gott som varje klass har ett barn med DCD-problematik . Barn med DCD har motoriska svårigheter som ibland innebär att det är omöjligt att sitta stilla och att stabilisera kroppen, ibland innebär det att de är klumpiga, rädda och behöver starthjälp för att våga vara med i lek och idrott.

“Otroligt bra – bra kursmaterial, bra föreläsare med gedigen kunskap, intressanta diskussioner och mycket ny fakta” – Tidigare kursdeltagare.

Motorisk utveckling och behandling av barn – Grundkurs

Plats: Stockholm
Antal dagar: 2 (nästa tillfälle 4-5:e maj, 2020)
Målgrupp: Fysioterapeuter

Kursen i motorisk utveckling och behandling av barn ger dig nödvändiga grunder om du arbetar med barn. Du lär dig vad motorisk utveckling är, hur den skiljer sig från idrott eller annan fysisk aktivitet, och också vilka faktorer som påverkar den.

”Du är en stor inspirationskälla! Och gör mig stolt att vara sjukgymnast” – Tidigare kursdeltagare.

Maskinen Barnet – Assistentutbildning

Plats: Stockholm
Tidsperiod: 4 veckor (nästa tillfälle ej bestämt)
Målgrupp: Assistentbolag, nätverk till barn

Maskinen barnet är en kombinerad praktisk och teoretisk utbildning för assistenter till barn och deras nätverk. Under fyra intensiva veckor jobbar vi dels med barnen i dess miljö och dels med teoretisk utbildning en förmiddag i veckan. Här får assistenter och nätverk kunskap som de direkt kan omsätta i handling och utmana barnet på gränsen till deras förmåga. Du lär dig vikten av att ha positiva förväntningar oavsett utgångsläge.

"Nytändning och hopp för att vi nu har verktyg att ta oss framåt" – Tidigare kursdeltagare.

 

Learn to Move håller flera utbildningar till personal som jobbar inom BHV, förskola och skola.


Personal BHV

För dig som jobbar inom barnhälsovården – sjuksköterska, läkare, barnmorska etc. finns möjlighet att få utbildning som är dagsaktuell och berör nya utmaningar som assymetriska skallformer, försenad och bristande motorisk utveckling samt bedömning av små barn. Du får ta del av uppdaterad forskning angående konsekvenser av rygglägget och dess påverkan på motorik, språk och kognition samt hjärnans anatomi. Vid kvarstående plagiocephaly (asymmetrisk skallform) förändras själva strukturerna i hjärnan, ffa bakre delen av hjärnan, corpus callosum och även lillhjärnan. Läs mer >

Personal Förskola

Learn to Move skapar utbildning som riktar sig till dig som arbetar med barn i förskolan. Det händer mycket i den sensomotoriska utvecklingen under förskoletiden. Fyra års utvecklingsnivå är speciellt viktig och behöver uppmärksammas. Om barnet inte ”hänger med” motoriskt, så hamnar det ofta utanför i lek, eller blir en ”nej-sägare”. Sex procent av barn har DCD, eller developmental coordination disorder – de hänger inte med motoriskt med jämnåriga och har vissa svårigheter med vardagsfunktioner som att skära mat eller ta på kläder, och även en uppmärksamhetsproblematik. Läs mer >

Personal Skola

Learn to Move anordnar utbildning som riktar sig till dig som arbetar med barn i grundskolan. Utbildning om motorik, inlärning, trender, skolmöbler och skolmiljöer samt barn med Neuropsykiatriska funktionsvariationer är viktig för all skolpersonal. Learn to Move har gedigen kunskap och erfarenhet av dagsaktuella ämnen som innebär att vi har nya utmaningar vad gäller fysisk och psykisk hälsa, inaktivitet, fetma och ökad mängd barn med koncentrationssvårigheter. Läs mer >