LEARN TO WALK – gånghjälpmedel som lär brukaren balans

Learn to Walk används som första gånghjälpmedel eller av brukare med stabilt gång hjälpmedel som vill få möjlighet lära sig balans för att vinna självständig gångförmåga.

Normal hållning och belastning i upprätt läge samt stöd runt höften i stället för handstöd, skapar förutsättning för ett normalt gångmönster och inlärning av balansreaktioner.

I Learn to Walk är brukaren fastsatt i midjan. Händerna är fria, vilket är en förutsättning för att träna balans. Balansen utmanas stegvis genom att ändra på inställningar i Learn to Walk. Brukaren tränar först i stående där balansen utmanas i alla riktningar. Nästa steg är träning gåendes framåt och efter det i succesivt ökat antal rörelseriktningar. Brukaren kan i varje position röra sig utanför sin stödyta och får möjlighet att återta balans. I Learn to Walk kan brukaren ramla kontrollerat. Att ramla på ett säkert sätt gör att brukaren får erfarenhet och kan då hitta strategier för att bli snabbare och undvika fall. På så sätt lär man sig balans. Genom att placera stopp i sidostolpar kan man bestämma hur stor fallhöjd som ska ställas in, från liten till att ramla till sittande position. För inköp och prisuppgifter kontakta Mikael@learntomove.se

Nedan finns viktiga dokument och länkar rörande Learn to Walk listade.

Produktblad

Användarmanual

Beställningsformulär

Lärstöd

För att komma igång med träning i Learn to Walk finns webbstöd med instruktionsfilmer. Dessa filmer kan man få tillgång till vid beställning av Learn to Walk.

Beställning och prisuppgifter

Kontaktperson: Mikael@learntomove.se