Kurs om Developmental Coordination Disorder: 25-26e januari

22/03/19

Till alla som arbetar med barn i vård, förskola, skola eller på fritiden, erbjuds en grundkurs om Developmental Coordination Disorder (DCD). I kursen får du lära dig om orsaker och påverkan såväl på motorisk förmåga som inlärning och vardagsfunktioner.

Kurs tema

Developmental Coordination Disorder (DCD) – symptom, orsaker och åtgärder

I utbildningen får du bl.a lära dig

  • Grunder i motorisk utveckling och hur de påverkas vid DCD
  • Symptom vid 2 olika typer av DCD
  • Hur vi förbättrar motorik hos barn med DCD?
  • Bedömning och diagnosticering
  • Påverkan på vardagsfunktioner och inlärning
  • Skolsituationen – kunna sitta stilla, rörelsebehov, idrott och slöjd, betyg
  • Deltagande i fritidsaktiviteter
  • Påverkan på känslor och självkänsla
  • Prognos vid DCD

Målgrupp

Alla som arbetar med barn i vård, förskola, skola eller på fritid t.ex. fysioterapeuter, idrottslärare, specialpedagoger, skolsköterskor, lärare och föräldrar

Kursledare

Ulrika Myhr, specialist inom barnfysioterapi med lång erfarenhet av arbete med barn med DCD, författare till boken ”Sittande barn”

Datum & plats

Fredag, Lördag 25-26:e januari 2019, 9-17, registrering från 8.30 Kursen hålls på Capio artro clinic, Valhallavägen 91 i Stockholm.