Bemötande och förväntningar

Bemötande och förväntningar

Under det senaste halvåret har jag mött föräldrar som vid besök hos barnneurolog blivit minst sagt förskräckta. Deras barn, under 1 år gamla, har fått diagnoser men vad värre är har föräldrarna fått budskapet att ”du kan ingenting göra och träna, nej det ska...