SIPU konferens om lekplatser och utemiljöer för barn med speciella utmaningar

26/06/19

En intressant kreativ miljö kan i hög grad påverka både motorik inlärning och kognitiv problemlösning för barn med speciella utmaningar. Det är med stor glädje Learn to Move kommer att föreläsa på SIPU-konferensen om lekplatser och barnmiljöer 16-17 oktober i Stockholm. Konferensen kommer att fokusera på många aspekter av yttre miljöer: klimat, natur, lek, motorisk förmåga, behov av utmaningar och mer.

Här är länk till mer information.