Motorisk utveckling och behandling av barn – grundkurs 

Kurs för fysioterapeuter.

Du är en stor inspirationskälla! Och gör mig stolt att vara sjukgymnast
— Tidigare kursdeltagare
 
Fantastiskt mycket kunskap – bra med patientfall
— Tidigare kursdeltagare
 
Allt var bra – så inspirerad, vill hem och jobba!
— Tidigare kursdeltagare
 

Kursbeskrivning

Plats: Stockholm

Antal dagar: 2 (nästa tillfälle 4-5:e maj, 2020)

Kostnad: 5000 kr + moms

Målgrupp: Fysioterapeuter, andra som arbetar med barnmotorik

Kursledare: Ulrika Myhr, leg.fysioterapeut, barnspecialist

Kursen i motorisk utveckling och behandling av barn ger dig nödvändiga grunder om du arbetar med barn. Du lär dig vad motorisk utveckling är, hur den skiljer sig från idrott eller annan fysisk aktivitet, och också vilka faktorer som påverkar den. Du lär dig grunder i rörelseanalys, förståelse för hur styrka, balans och koordination utvecklas efter speciella logiska regler. I utveckling ingår också uppmärksamhet på sinnena, psykisk hälsa och självkänsla, vilket vi också kartlägger och tänker till om. Dessa grunder är viktiga för alla som arbetar med barn och ungdomar oavsett i vilken verksamhet det sker: öppen vård, sluten vård, skola, bup, habilitering eller annat. Du får praktiskt tillämpbara kunskaper som gör att du kan lära barn nästa steg i utvecklingen.

Vill du skriva ut en inbjudan kan du klicka här:
Inbjudan utbildning maj 2020


Frågor?

Ulrika Myhr
+46 (0)73-526 48 88
ulrika@learntomove.se