Film om motorisk utveckling 0-2 år

För dig som är BVC-sköterska, barnläkare eller barnfysioterapeut kan du med denna film lära dig mer om barns motoriska utveckling 0-2 år samt fördjupning inom områdena skallasymmetri, fot- och benutveckling samt sittvagnars påverkan på sittställningen. Detta är en utbildningsfilm som vänder sig till alla som arbetar med barn samt till föräldrar. Filmen ger dig kunskaper som skapar trygghet och strategier för att veta när du bör reagera och sätta in åtgärder om ett barn är sent. Fakta om filmen: Filmen handlar om de två första åren av barnets motoriska utveckling. I filmen beskriver man du utvecklingssteg som barnet passerar och belyser de faktorer som påverkar utvecklingen. Åtta barn och en förskolegrupp får illustrera hur barnet lär sig allt, från att krypa till att springa och hoppa. Filmen innehåller även fördjupningar om skallasymmetrier hos bebisar, fot och benutveckling samt hur sittvagnar påverkar barnets sittställning. Total längd 28 minuter.

Barn behöver uppgifter att lösa för att utvecklas, och en bra miljö – både fysisk och psykisk. Här är intro till film om motorisk utveckling 0-2 år. Låt bebisar vara aktiva 🙂
Den här filmen beskriver Optisk balans reaktion, något man lär sig mellan 2 och 3 månaders ålder och som vi har kvar hela livet.
Här är lite information om 1 års motorisk utveckling och skillnad mellan dynamisk och statisk balans samt hur din feedback till barnet påverkar barnets självkänsla.
Här följer intro till asymmetriska skallar – de ska förebyggas – mer fakta finns i filmen om motorisk utveckling 0-2 år.