Barns sittutveckling – viktiga faktorer för lärande

Categories: Learn to sit
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

HUR vet jag att ett barns motoriska utveckling är optimal? VAD är det som påverkar utvecklingen? Hur ska jag råda föräldrar? Gör det något om barnet sitter med rund rygg eller lutar huvudet? Vad betyder egentilgen ordet ergonomisk? Spelar det någon roll NÄR barnet lär sig olika milstolpar? Hur ska jag ge råd gällande matstolar, barnvagnar och sitsar? Spelar det någon roll i långa loppet hur barnet har det under första halvåret? Om du funderar på några av dessa frågor så är det här en kurs för dig!

Den här kursen ger dig en trygghet och struktur som gör att du kan guida barnet och föräldrar systematiskt under processen att lära sig sitta där vissa delar är automatiska och andra delar behöver tränas. Här får du kunskaper om hur viktigt det är att förstå den första tiden i barnets liv som är startnyckel för aktivering av muskler och hjärnans kontroll över kroppen. Steg för steg lär du dig hur skelett, muskler och nervsystem utvecklas när barnet utvecklas från passivt till aktivt sittande med kontroll av balans och rörelser. Du får lära dig att bedöma grundfunktioner att skapa lämpliga uppgifter och också förstå hur utformning av sitsar, vagnar och andra prylar kan hjälpa eller stjälpa utvecklingen. Som extra material får du en övningsbank att ta del av och använda direkt i ditt dagliga arbete. När du gått denna utbildning kommer du att känna trygghet och ha förväntningar på när och hur barn lär sig att sitta aktivt vilket skapar förutsättning för kommunikation och lek.

Show More

What Will You Learn?

 • Introduktion
 • Pelare - att inta en position
 • Balans - att utveckla jämviktsreaktioner i kroppen
 • Balans - att utveckla fallskyddsreaktioner i kroppen
 • Ergonomi - stolar, sitsar, vagnar
 • Avslutning

Course Content

Introduktion

 • Välkommen
  03:06
 • Kursöversikt
  03:04
 • Uppdrag 1 – sätt av tid och hitta träningspersoner
  02:40
 • Samtycke till foto och film
  00:37
 • Läs kursavtal
 • Signera kursavtal
 • Checklista – nu sätter vi igång!

1. Pelare – att inta en position

2. Balans – att utveckla jämnviktsreaktioner i kroppen

3. Balans – att utveckla fallskyddsreaktioner i kroppen

4. Ergonomi – stolar, sitsar och vagnar

Summering och avslutning

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet