Utbildning

Motorisk utveckling 0-5 år för barnhälsovården

Kursbeskrivning

Plats: Luleå 31:a augusti, Sundsvall 28:e september 2023 (tidigare planerad utbildning i Umeå inställd)

Tidsperiod: Heldag 9-16

Kostnad: 3 299 kr + moms

Målgrupp: Barnläkare, distriktsläkare, BVC-sjuksköterskor och annan intresserad personal

Kursledare: Ulrika Myhr, leg.fysioterapeut, barnspecialist

Utbildningen presenterar nya rön inom motorisk utveckling och motorikens påverkan på uppmärksamhet och kognition.
Du lär dig hur faktorer i barnet kropp, uppgifter att lösa och miljöns utformning samverkar i barnets utveckling och också hur produkter kan stjälpa utvecklingen. Idag finns inaktivitet redan från nyföddhetsperioden och konsekvenserna av dem är viktiga att förstå och förebygga. Du får redskap för att tidigt kunna uppmärksamma och stötta en positiv utveckling och svar på frågor som: Är skallasymmetrier farliga? Hur skilja på “sen” och “patologisk” utveckling? Varför är magläget viktigt? Ska barn ta risker? Hur skapas bra miljöer för barn? Grundläggande kunskap kring fot- och benutveckling samt tågångare tas upp och du får förståelse för när de utgör ett problem eller inte. Kopplingen mellan inaktivitet, övervikt och psykisk ohälsa beskrivs och förslag på åtgärder presenteras. Utbildningen ger dig redskap för att stötta föräldrar till att få aktiva barn med god fysisk självkänsla.

Program för dagen 09.00-16.00

  • Introduktion till Motorisk utveckling – automatisk eller inte? Trender och nya utmaningar under första levnadsåret
  • Skallasymmetrier och favoritsida, orsak, åtgärder och långtidseffekter
  • Barnprodukter, gåstolar, vagnar, bumbostolar – hjälper eller stjälper?
  • Lunch
  • Hur stötta barn med sen och klumpig motorisk utveckling – fysisk självkänsla och påverkan på deltagande i lek och aktiviteter
  • Fot- och benställningar, tågångare
  • Miljöns påverkan på barns utveckling

Här kan du se inbjudan & program 2024

Frågor?

Ulrika Myhr
+46 (0)73-526 48 88
ulrika@learntomove.se