Sittande barn: Trender, utmaningar och dynamiskt sittande

 
ltm-book.jpg
 

Boken Sittande barn behandlar 3 ämnen: sittergonomi och beställning av skolmöbler, barn med nedsatt motorik och svårigheter att sitta stilla samt förståelse för trender med ökad, fetma, inaktivitet, bristande motorisk utveckling och psykisk ohälsa. Boken ger dig bl.a. förståelse för faktorer som påverkar motorisk utveckling, strategier att hjälpa barn med motorisk oro i klassrummet, kunskap om fysisk självkänsla och en guide att använda vid beställning av skolmöbler.

Vid stora inköp var vänlig ta kontakt för information.

Från 200 kr

Bok - Sittande barn