Utbildning för dig som arbetar på förskola

Learn to move skapar utbildning som riktar sig till dig som arbetar med barn i förskolan. Det händer mycket i den sensomotoriska utvecklingen under förskoletiden. Fyra års utvecklingsnivå är speciellt viktig och behöver uppmärksammas. Om barnet inte ”hänger med” motoriskt, så hamnar det ofta utanför i lek, eller blir en ”nej-sägare”. Sex procent av barn har DCD, eller developmental coordination disorder – de hänger inte med motoriskt med jämnåriga och har vissa svårigheter med vardagsfunktioner som att skära mat eller ta på kläder, och även en uppmärksamhetsproblematik. Om de får hjälp tidigt kan man skapa en positiv utveckling. I utbildning om förskolebarn går vi igenom grunder i motorisk utveckling under förskoleåldern, och hur man kan hjälpa de som halkar efter. Vi kommer att tala om vilka uppgifter barn behöver få och hur miljön kan utformas för att underlätta till inlärning – såväl utomhus miljö som kapprum och inomhusmiljö. Du kommer också att lära dig hur uppmärksamhetsproblematik kan ha sig grund i motoriken och hur du kan anpassa pedagogik för att barnet ska lära sig uppmärksamhet.

Denna utbildning kan göras som halv- eller heldagskurs för personal i förskola.

Kostnadsförslag kan erhållas vid förfrågan.