Utbildning till personal inom BHV

För dig som jobbar inom barnhälsovården – sjuksköterska, läkare, barnmorska etc. finns möjlighet att få utbildning som är dagsaktuell och berör nya utmaningar som assymetriska skallformer, försenad och bristande motorisk utveckling samt bedömning av små barn.

Du får ta del av uppdaterad forskning angående konsekvenser av rygglägget och dess påverkan på motorik, språk och kognition samt hjärnans anatomi. Vid kvarstående plagiocephaly (asymmetrisk skallform) förändras själva strukturerna i hjärnan, ffa bakre delen av hjärnan, corpus callosum och även lillhjärnan. Detta är en utveckling som behöver stävjas och uppmärksammas i Sverige på samma sätt som i andra länder. Vi kommer vid utbildning också att gå igenom hur olika prylar för det lilla barnet, kan hjälpa eller stjälpa barnet i utvecklingen. I kursen kommer vi också att beröra hur motorisk förmåga och psykisk hälsa är förenade och hur föräldrar kan stöttas i att hjälpa sitt barn som ”inte vill” ligga på mage, eller där föräldrarnas rädsla påverkar barnets utveckling.

Denna utbildning ges i dagsläget som en heldagsutbildning via utbildningsföretaget Expomedica. Nästa kurstillfälle är i Malmö den 24:e maj. Till hösten hålls utbildningen i Örebro 12:e november och i Stockholm den 14.e november. Här är länk till anmälan och kursinformation.

För mer information är ni välkomna att kontakta Learn to Move.