Posts tagged Plagiocephaly
Spädbarnsmotorik

Som barnfysioterapeut i öppen vård uppmärksammas att ett nytt inaktivitets problem uppstått där helt friska barn förvärvar fysiska funktionsnedsättningar redan under nyföddhetsperioden. Barnen är för passiva, att jämföras med ”barnhems passivisering” och när barnen är passiva för länge riskerar man bestående problem och en ”felprogrammering” av grundläggande neuromotoriska system.

Read More