Posts tagged Learn to move
CBS - Container Baby Syndrome

Containers baby syndrome (CBS) är en samling rörelse, beteende och andra problem som orsakas av att en baby eller spädbarn spenderar för mycket tid i en ”behållare” som är vanligt förekommande och används i barnets vardag och som liknar en behållare t.ex. Bilstol, barnvagn, bumbo stol, vibrerande stolar, babysitter, baby rocker, amningskuddar, sovpåsar, ståstöd, gåstolar, lekmattor. Ökad användning av DVD´s, skärmar visar tendens till ökning av ”mild developmental delays”

Read More
Bärselar – den vuxnas rörelsemönster

I mitt arbete har jag träffat Runa Gustafsson, psykolog som också arbetar med kroppsterapi. Runas kunskap om kroppen, hållning och balans har på ett naturligt sätt lett till att hon observerat barn i bärsele. Hon har observerat barn och även den vuxnes kroppslighet när hen bär barnet. Den vuxnes rörelsemönster och des betydelse för barnet tas sällan upp i fakta kring bärselar och bärsjalar.

Read More
Ergonomiska Barnvagnar - definitions förvirring

För alla föräldrar som vill köpa barnvagn är det viktigt att tänka till och fundera på faktorer som är viktiga för er och för barnet. Här följer information om själva sittställningen i ”sittvagnar” – det vill säga hur bra barnet sitter. Det varierar hur tidigt ett barn sitter, eftersom det hänger ihop med barnets motoriska förmåga.

Read More
Spädbarnsmotorik

Som barnfysioterapeut i öppen vård uppmärksammas att ett nytt inaktivitets problem uppstått där helt friska barn förvärvar fysiska funktionsnedsättningar redan under nyföddhetsperioden. Barnen är för passiva, att jämföras med ”barnhems passivisering” och när barnen är passiva för länge riskerar man bestående problem och en ”felprogrammering” av grundläggande neuromotoriska system.

Read More