Posts tagged Bärselar
Bärselar – den vuxnas rörelsemönster

I mitt arbete har jag träffat Runa Gustafsson, psykolog som också arbetar med kroppsterapi. Runas kunskap om kroppen, hållning och balans har på ett naturligt sätt lett till att hon observerat barn i bärsele. Hon har observerat barn och även den vuxnes kroppslighet när hen bär barnet. Den vuxnes rörelsemönster och des betydelse för barnet tas sällan upp i fakta kring bärselar och bärsjalar.

Read More