Spädbarnsmotorik

Inaktivitet börjar i babystadiet: konsekvens av för mycket ryggliggande

Som barnfysioterapeut i öppen vård uppmärksammas att ett nytt inaktivitets problem uppstått där helt friska barn förvärvar fysiska funktionsnedsättningar redan under nyföddhetsperioden. Barnen är för passiva, att jämföras med ”barnhems passivisering” och när barnen är passiva för länge riskerar man bestående problem och en ”felprogrammering” av grundläggande neuromotoriska system. Sverige har länge legat långt framme i barnhälsovård internationellt sätt. Idag ligger Sverige efter länder som Holland, Kanada och USA i förmågan att se de negativa konsekvenserna av ryggläget hos spädbarn och dess följdeffekter.

I det kliniska arbetet är barn med asymmetriska skallformer, sneda nackar, svaghet, nedsatt motorisk utveckling och passivisering i gåstolar och bakåtlutade vagnar idag den största patient gruppen. Det är alltså friska barn, som förvärvat inaktivitetsproblem.

I forskningsvärlden är det vedertaget att spädbarn spenderar för lite tid på mage, vilket kan få allvarliga konsekvenser för både barnet och folkhälsan på sikt. Plötslig spädbarnsdöd har reducerats genom att införa att barn sover på rygg. Det är glädjande och positivt. Däremot har råden lett till brist på magläge under barnets vakna tid vilket fått långtgående negativa konsekvenser. Forskning från USA och Kanada visar att drygt en fjärdedel av föräldrar är så uppskrämda att barnen ska dö att de aldrig lägger sitt barn på mage i vaket tillstånd, trots att de blivit tillsagda att göra det.

Nästan hälften av svenska spädbarn har idag en asymmetrisk skallform vilket påverkar nackfunktion och hela kroppens motorik. När ett nyfött barn ligger på rygg är huvudet stort, instabilt och ramlar ofta åt ett håll. Eftersom skallbenen inte är slutna leder det till att ena sidan av skallen blir platt och att öra och panna på platta sidan blir framskjutna i förhållande till motsatt sida. Nackmuskulaturen på ena sidan aktiveras medan den andra blir svag.

 
plagiocephaly.jpg
plagiocephaly01.jpg
 

Assymetrisk skallform, så kallad Plagiocephaly

I ett barns utveckling bör det första man lär sig vara att hålla huvudet rakt och ögonen i horisontalplanet. Det sker genom att receptorer i nacken, ögat och örats balansorgan synkroniseras. I magläge lyfter barnet huvudet från sida till sida, ögonen rör sig före nacken och lyftet aktiverar båggångarna i örat. Barnet belastar kinder och händer, gör tyngdöverföringar och påbörjar öga-hand koordination. Ganska snart kan barnet hålla huvudet rakt och blicka framåt. När barn enbart ligger på rygg sker inget av detta och de blir svaga och lutar huvudet. Ena sidan är stark andra är svag. Många väntar med magläge tills barnet är 3 månader. När det plötsligt läggs på mage och inte orkar lyfta huvudet protesterar barnet och börjar gråta. Många föräldrar tycker då synd om barnet och tar upp det. Ofta placeras barnet i gåstol, annan stol eller vagn. Ett barn som är starkt och kapabelt blir ofta ett nöjt och glatt barn. Ett barn som är svagt blir frustrerad och ledsen. Det fysiska välbefinnandet har en koppling till psykisk hälsa redan under spädbarnstiden.

Vid normal motorisk utveckling kan man förvänta dig att:

Vid 3 månader ska barn kunna ligga på mage, lyfta huvudet och växla mellan underarms- och handstöd.

Mellan 3 och 6 månader ska barn röra sig runt sin egen axel åt sidan

under tredje kvartalet lär sig barn att krypa eller ta sig fram.

Idag finns många 7 månaders barn som inte orkar lyfta huvudet i magläge och som ligger med knutna händer. Okunskap om barns utveckling har lett till brist på information till föräldrar. Barnhälsovården i Sverige uppmärksammar alltför sällan konsekvenserna av gåstolar och asymmetriska skallformer. Barnen bör remitteras till barnfysioterapeuter tidigt vid asymmetrisk nackfunktion. I USA har forskning visat att kvarstående asymmetriska huvudformer påverkar hjärnans utveckling med bland annat färre förbindelser mellan hjärnhalvorna och sämre utvecklad bakre del av hjärnan.

I Kanada har gåstolar förbjudits – de får varken säljas eller importeras. Forskning visar att de orsakar olyckor, försenad, försämrad motorisk utveckling och ännu sämre utveckling av barnets kognition. Om du vill läsa mer om det hänvisas till inlägg från 8:e mars 2016 på Learn to moves Facebook sida.

I den kliniska vardagen syns nu en bild som förut inte fanns. Den visar försämrad handfunktion, svaghet, påverkan på balans och nack- ryggproblem. Barn kan gå med lutande huvuden, de vet inte vad ”rak” är. Ofta har barnen gått i gåstolar, suttit med runda ryggar på bakåtlutade sitsar vilket omöjliggjort att hålla rygg och nacke rak. Felaktigt kallas barnvagn med bakåtlutad sits för ”ergonomisk”, vilket är falsk marknadsföring då barnen sitter som hösäckar, inte kan balansera och blir svaga.

Kunskap och insatser behövs för att motverka denna passivisering och kraftiga försämring av spädbarns utveckling. Förutom att barnen behöver ligga på mage minst 30 minuter per dag behöver miljö faktorer som påverkar utvecklingen ha krav på att stödja en god utveckling. Svenska standardiseringsinstitutet och andra instanser för produktkvalitetssäkring bör förbjuda gåstolar, oergonomiska vagnar och dåliga sittmöbler för barn. Allt detta för att göra friska barn fortsatt friska, aktiva och glada med god fysisk självkänsla och förutsättning för lek och rörelse.