Film om motorisk utveckling 0-2 år

DVD – lär dig mer om motorisk utveckling – nu som nedladdningsbar fil

En film om barns motoriska utveckling 0-2 år samt fördjupning inom områdena skallasymmetri, fot- och benutveckling samt sittvagnars påverkan på sittställningen. Detta är en utbildningsfilm som vänder sig till alla som arbetar med barn samt till föräldrar. Fakta om filmen: Filmen handlar om de två första åren av barnets motoriska utveckling. I filmen beskriver man du utvecklingssteg som barnet passerar och belyser de faktorer som påverkar utvecklingen. Åtta barn och en förskolegrupp får illustrera hur barnet lär sig allt, från att krypa till att springa och hoppa. Filmen innehåller även fördjupningar om skallasymmetrier hos bebisar, fot och benutveckling samt hur sittvagnar påverkar barnets sittställning. Total längd 28 minuter.

 
Barn behöver uppgifter att lösa för att utvecklas, och en bra miljö - både fysisk och psykisk. Här är intro till film om motorisk utveckling 0-2 år. Låt bebisar vara aktiva :-)
Den här filmen beskriver Optisk balans reaktion, något man lär sig mellan 2 och 3 månaders ålder och som vi har kvar hela livet
Här är lite information om 1 års motorisk utveckling och skillnad mellan dynamisk och statisk balans samt hur din feedback till barnet påverkar barnets självkänsla
Här följer intro till asymmetriska skallar - de ska förebyggas - mer fakta finns i filmen om motorisk utveckling 0-2 år
 

Beställning av filmen Learn to move -motorisk utveckling 0-2 år

Filmen är en utbildningsfilm och säljs till utbildningar, arbetsplatser samt till privatpersoner.

För privatpersoner kostar en nedladdning 500 kronor (inklusive moms). För att ladda ner filmen som fil, besök vår webbshop och följ instruktioner.

Learn to move har copyright och upphovsrätt till filmen, all kopiering av filmen är förbjuden

Professioner – utbildningar

Institutioner och arbetsplatser inom vård, hälsa, utbildning och/eller socialt arbete kan köpa DVD:n för att använda i arbetet. Filmen kan visas till andra med får ej kopieras förutom om man köper kopieringsrätter. Om det finns önskemål om speciallösningar för många användare kan kontakt tas med Learn to Move AB.

Kostnaden per användare är 500:- (plus moms). Betalning kan ske via faktura eller via betalning på hemsidan. Vid faktura var vänlig skicka e-mail till ulrika@learntomove.se, uppge antal nedladdningar ni önskar och till vilken e-mail adress nedladdningen ska skickas. Skicka också fakturauppgifter med specifikation av kostnadsställe eller annan nödvändig information.